வவுனியா பூந்தோட்டத்தில் பதற்றம்!

by Nila | May 22, 2019 10:21 am

பாக்கிஸ்தானில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டவர்களை அகற்ற கோரி பிக்குமார்கள் களத்தில்!

இரகசியமாக அழைத்து வந்தவர்களின் விபரத்தை தருமாறும் பார்வையிட விடுமாறும் கோரிக்கை.

[1]

#வவுனியா பூந்தோட்டத்தில் பதற்றம்!பாக்கிஸ்தானில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டவர்களை அகற்ற கோரி பிக்குமார்கள் களத்தில்! இரகசியமாக அழைத்து வந்தவர்களின் விபரத்தை தருமாறும் பார்வையிட விடுமாறும் கோரிக்கை.

Публикувахте от NewsTamil Jaffna[2] в Вторник, 21 май 2019 г.
Endnotes:
  1. : https://www.facebook.com/newstamilJ/videos/711173155968245/
  2. NewsTamil Jaffna: https://www.facebook.com/newstamilJ/

Source URL: http://tamilnaadu.news/archives/520